KKBOX

但願人長久 專輯封面

但願人長久

王菲 (Faye Wong)

19

出自專輯
王菲2CD精選+DVD
類型
國語歌曲
發行月份
2003-09

歌詞

作詞:蘇軾   作曲:梁弘志
(前奏....)

明月幾時有,把酒問青天 ~*

不知天上宮闕,今夕是何年 ~*

我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇 ~*

高處不勝寒,起舞弄清影,何似在人間 ~*

轉朱閣,低綺戶,照無眠 ~*

不應有恨,何事長向別時圓 ~*

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全 ~*

但願人長久,千里共嬋娟 ~*

(間奏....喝口水喘口氣...)

我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇 ~*

高處不勝寒,起舞弄清影,何似在人間 ~*

轉朱閣,低綺戶,照無眠 ~*

不應有恨,何事長向別時圓 ~*

月時圓 ~*

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全 ~*

但願人長久,千里共嬋娟 ~*